08-748 00 15
Vardagar 09.00 - 17.00

Resevillkor, kompletterande

Kompletterar i nedanstående punkter Resevillkor. OBS! för gruppbokningar gäller separata villkor.  (Se även resevillkor här >>)

1. Anmälningsavgift, avbeställning och ändring av paketresor

1.1 Anmälningsavgift/Handpenning
Anmälningsavgift för paketresa är 1.000:- per vuxen. Vid bokning senare än 33 dagar före avresa skall hela resans pris inbetalas.

1.2 Avbeställning av paketresor.
- Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 10% av resans pris. + exp avgift 300:- 
- Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris. + exp avgift  300:- 
- Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 7 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris. + exp avgift 300:- 
- Sker avbeställningen inom 7 dagar innan avresan skall resenären betala hela resans pris.


1.3 Under Jul och/eller Nyår 
Resor som innefattar någon eller båda av dessa högtider har en särskild avboknings- och ändringsregel: Resan kan avbokas/ändras upp till 41 dagar innan avresa (resevillkor 3.1.1 gäller dock), därefter kan inga ändringar göras, d.v.s.ingen återbetalning på resans pris. Ändring som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa, är att betrakta som avbeställning och nybeställning.

1.4 Avbokningsregler - Sandals & Beaches Resorts
1. 15-30 dagar innan ankomst - 50% av hotellkostnaden.
2. 14 dagar eller mindre innan ankomst - 100% av hotellkostnaden. 
3. Dessutom angående Beaches Resorts, om antalet personer minskas (oavsett ålder) i ett rum inom avbeställnings perioden tillkommer en avgift på:
- USD 200 per person 15-30 dagar innan ankomst.
- 25% av  priset per avbokad person, eller $ 750 (beroende på vilken som är den mindre) inom 14 dagar innan ankomst.
 
No show eller tidig avresa: 100% av hotellkostnaden. 

1.4.1 Avbokningsregler - Hotell i Maldiverna
1. Avbokning 15-35 dagar innan ankomst - 25% av hotellkostnaden.
2. Avbokning 19-34 dagar innan ankomst - 50% av hotellkostnaden
3. Avbokning 0-18  dagar innan ankomst - 100% av hotellkostnader.

No show eller tidig avresa: 100% av hotellkostnaden. 

1.5 Återbetalning 
Ingen återbetalning av hotell, transfers eller utflykter efter att slutbetalningen är gjord.

1.6 Avbeställning av resa 
Avbeställning av resa skall göras omgående till Deluxe Vacations AB via e-post till kontakt@deluxevacations.se

1.7 Avbeställning av flygbiljetter (separata eller del i paketresa) 
För avbeställning av flygbiljetter följer Deluxe Vacations AB flygbolagens bokningsregler som är mycket stränga, d.v.s. ingen återbetalning eller ombokning kan ske när biljetten är betald och utställd. Resenären rekommenderas att själv teckna avbeställningsskydd.

1.8 Sen inbetalning.
Om betalning ej inkommit till vår bank enligt betalningsdatum på fakturan, skickar Deluxe Vacations AB en påminnelse till kunden. Skulle betalningen trots detta inte vara Deluxe Vacations AB till handa inom 24 timmar efter påminnelsen, reserverar Deluxe Vacations AB sig rätten att avboka bokningen och begära full avbokningsavgift enligt våra resevillkor samt expeditionsavgift på 1.000:-/person

2.Avbeställningsskydd och reseförsäkring.

VIKTIGT! I resans pris ingår ej avbeställningsskydd eller reseförsäkring. Då Deluxe Vacations AB inte säljer detta bör resenären skydda sig mot avbeställningskostnader och sjukdom genom att i samband med bokning av resan själv teckna en försäkring. För reseförsäkring se 6. Försäkringar nedan.

För alla internationella flyglinjer i arrangörens program gäller 20 kg frivikt. På vissa inrikeslinjer gäller lägre frivikt. Kontrollera med arrangören. För övervikt debiteras gängse taxa. Endast en resväska och ett handbagage bör medtagas. Om resenären uteblir från angivna transporter eller i övrigt underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse icke utgå

Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Ändring av flygbiljetten efter avresa kan endast ske om detta är möjligt enligt biljettens regler. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. De flygbolag arrangören anlitar, ansvarar gentemot passagerarna enligt de avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten.

Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, försummelse eller händelse, som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på planet.

3.Bagage.

För alla internationella flyglinjer i arrangörens program gäller 20 kg frivikt. På vissa inrikeslinjer gäller lägre frivikt. Kontrollera med arrangören. För övervikt debiteras gängse taxa. Endast en resväska och ett handbagage bör medtagas. Noterar att det kan tillkomma extra avgifter för bagage hos vissa flygbolag. Dessa står utanför vår kontroll och betalas på plats direkt till flygbolaget.

4. Delvis utnyttjande av arrangörens utflyket eller liknande arrangemang.

Om passageraren ej använder de arrangemang som ingår i paketet kommer ingen återbetalning att ske.

5. Flygresor

Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna flygnummer och datum för ut- respektive hemresa. Ändring av flygbiljetten före eller efter avresa kan endast ske om detta är möjligt enligt biljettens regler. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. De flygbolag arrangören anlitar, ansvarar gentemot passagerarna enligt de avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten. Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, försummelse eller händelse, som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på planet.

Deluxe Vacations AB är ensam ansvarig för innehållet på hemsidan. Den förpliktar ej till ansvar för de flygbolag vars tjänster tas i anspråk under resan och ej är utformad på deras vägnar. Vid avresa från olika flygplatser kan det förekomma lokala avreseskatter som skall erläggas av resenär på plats.

Skulle resenären drabbas av en så kraftigt flygförsening att datum för ankomst till hotellet påverkas, har måste resenären kontakta Deluxe Vacations AB omedelbart via e-mail. Detta för att Deluxe Vacations AB kan meddela hotellet, alternativt tar resenären själv kontakt med hotellet.

6. Försäkringar.

Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett och riktig reseförsäkring. Flera försäkringsbolag erbjuder omfattande försäkringar. Även vissa hemförsäkringar har reseskydd, de är dock ofta ej helt kompletta och/eller med självrisker.

7. Individuella hotellavbeställningar samt flyg, transfers och utflykter.

Mer än 41 dagar före ankomst1.000:-
40 - 31 dagar före ankomst2.000:-
30 - 0 dagar före ankomstHela vistelsen

OBS! Handpenningen är ej återbetalnings bar.

Ingen återbetalning av hotell, transfers eller utflykter efter att slutbetalningen är gjord.

7.1 Slutbetalning/delbetalning 

Full slutbetalning ska vara Deluxe Vacations AB tillhanda 33 dagar före avresan. Efter betalning levereras färdhandlingarna.

7.2 Flygbiljetter 

Det är Flygbolaget som bestämmer när en biljett ska ställas ut. Om betalningen för denna inte kommer Deluxe Vacations AB tillhanda i tid, enligt fakturan, står resenären till svars för eventuella merkostnader flygbolaget kan kräva, som ex. en högre kostnad för nästa flygklass.

7.3 Resenärens ändring av reseavtalet. 

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats. Dessutom uttages en administrationsavgift på SEK 300:- för varje ändring.

8. Resenärens kontroll av färdhandlingarna.  

Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelse och färdhandlingar så snart kunden har erhållit dessa. Eventuella felaktigheter måste påkallas omedelbart. Utfästelser av arrangören skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

9. Förbehåll om ändringar.

Deluxe Vacations AB förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på webbsida, broschyr eller prislista. Deluxe Vacations AB förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för denna resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i följd med allmänna villkor för paketresor punkt 5.2

10. Överbokning av hotell.

Trots att hotellbokningar bekräftas många månader innan resans start, kan det ibland ske att hotellen blir överbokade. Det är då hotellets ansvar att ge ett likvärdigt hotell eller bättre hotell till gästerna. Detta är en situation som Deluxe Vacations AB inte råder över. Inträffar en sådan situation ombeds resenären att kontakta Deluxe Vacations AB omgående för att om möjligt stå till tjänst för bästa möjliga lösning på situationen.

11. Inkvarteringen.

Resenären väljer själv vilken klass på inkvarteringen han/hon önskar där olika alternativ finns. På hemsidan finns exempel på hotellens klass och beskrivningar av hotellen. Deluxe Vacations AB priser är baserade på del i dubbelrum med tillägg för enkelrum samt pris för barn under 12 år i extrabädd resp. ordinarie bädd. Ensamma resenärer kan boka sig för dubbelrum enligt särskilda bestämmelser. Deluxe Vacations AB hotellrum innehåller två dubbelsängar i vilka maximalt tre vuxna eller två vuxna och två barn under 12 år får plats. Andra kombinationer efter överenskommelse. Enligt internationell praxis skall hotellrummen lämnas senast kl 12:00 om inget annat överenskommits.

12. Kryssning.

Eftersom att Deluxe Vacations AB är återförsäljare för kryssningar, följer leverantörens egna betalnings- och avbokningsvillkor. Kontakta Deluxe Vacations AB för mer information.

13. Grupper

En grupp består av fler än 9 personer och separata avbokningsregler för flyg, hotell, transfers och övrigt gäller. Kontakta oss för mer information.

14. Bröllop utomlands

Varje land har sina egna regler om bröllop av besökare och/eller medborgare.

Deluxe Vacations informerar alla sina kunder som bokar ett bröllop med oss om särskilda bestämmelser i det land där de ska gifta sig.
Vi ber om er förståelse eftersom vi måste följa dessa regler och kan inte ändra eller avvika från dem.
 
Det är därför viktigt att du följer dessa krav exakt och noterar att om dina dokument inte tas emot av hotellet / domaren på
resmålet inom den tid som anges kan vi ej garantera vigseln.
 
Deluxe Vacations tar inget ansvar för förändringar i statliga regler eller sena/saknade/felaktiga handlingar levererade till oss.
 

15. Pass och visum.

Det åligger resenären att kontrollera att passet är giltigt. Alla resenärer måste ha giltigt pass. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
Vissa länder kräver visum, de kan ändra regler, t.ex. så har USA nya regler för inresa i landet.
Innan bokning av resa är det upp till resenären att kontrollera att man får ett giltigt visum.
Deluxe Vacations AB har inget ansvar i detta. Det åligger även resenären att kontrollera om visum behövs.

16. Priser och prisändringar.

Inträffar prishöjningar på en eller flera av de prestationer som ingår i resan, är Deluxe Vacations AB berättigad att företa där av föranledda justeringar av priset i den mån prisförändringarna beror på höjda flygpriser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, ändrade växelkurser eller andra liknande omständigheter över vilka Deluxe Vacations AB ej råder. Resenären är skyldig att betala vissa flygplatsavgifter/skatter direkt på flygplatsen vid avresa samt ankomst om detta tillämpas på den destination Du har valt att resa till

17. Programgiltighet.

Deluxe Vacations AB hemsidor uppdateras kontinuerligt. Programinnehåll, hotell m.m. förändras. Deluxe Vacations AB reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar.

18. Klagomål.

Ev. klagomål skall framföras direkt till ansvarig på berört hotell. Om klagomål ej åtgärdas under dag ett skall Deluxe Vacations AB omgående kontaktas via e-mail:kontakt@deluxevacations.se, beskriver då problemet i detalj. Om resenären ej ger Deluxe Vacations AB möjlighet att åtgärda problem på plats finns ingen möjlighet till reklamation i efterhand.

19. Reklamationer.

Om något inte skulle fungera till Din belåtenhet vill Deluxe Vacations AB göra sitt bästa för att åtgärda problemet. Det är därför viktigt att Du omedelbart kontaktar Deluxe Vacations AB via telefon +46 8 748 00 15 eller e-mail:info@deluxevacations.se.Om eventuella problem trots detta inte kan lösas på resmålet har Du möjlighet att skriva till Deluxe Vacations AB efter hemkomsten. Reklamationen måste vara Deluxe Vacations AB tillhanda senast två månader efter hemkomst. (Se även allmänna villkor för paketresor punkt 7)

20. Reseinformation.

Deluxe Vacations AB är ett Svenskt aktiebolag med Org. nr: 556520-5472. Företaget ligger i Saltsjöbaden och säljer resor till Västindien mm via Internet. Företagets direktör – Andrew Nehaul har varit verksam i turistbranschen i över 30 år. Företaget har ställt erforderliga garantier enligt resegarantilagen till Kammarkollegiet. Resegarantilagen omfattar i vissa fall även resor som bara består av en transport, s.k. stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering eller flyg gäller inte resegarantilagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring kammarkollegiet för mer information tel. 08-700 08 00.

21. Tidtabeller.

Flygtiderna är preliminära. Detta gäller även de tider som medföljer bekräftelsen. Deluxe Vacations AB kan ej ansvara för tidtabeller eller eventuella tidtabellsändringar eller andra ändringar företagna av flygbolaget. Kontrollera alltid med flygbolaget när Ni reser på egen hand och bekräfta Er platsreservation senast 72 tim före avresan till respektive flygbolag. Deluxe Vacations AB ansvarar ej för eventuellt missat flyg pga. ändrade tidtabeller.

22. Tilläggsarrangeman.

När så anges i prislistan kan extra prestationer i form av särskilda arrangemang erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av sådana tilläggsarrangemang gäller om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de Resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas, återbetalas endast erlagda tilläggskostnader.

23. Vaccinationer

Resenären skall alltid kontrollera med läkare eller vaccinationscentral i god tid före avresan vilka vaccinationer som erfordras och rekommenderas.

Välkommen på en trevlig resa.

§ Deluxe Vacations reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.

 

Popular Komboresor

Popular Erbjudanden

Semestertyper